fa-IR
border
علیرضا اعظمی

علیرضا اعظمی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   قزوین
   قزوین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران