border
علی محمدی

علی محمدی

متخصص
border
راد رسانه رایکا

راد رسانه رایکا

   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک

دارای دانش در زمینه های mcse mcitp mtcna mtcwe , ccna security

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران