fa-IR
border
عباس شاه حسینی

عباس شاه حسینی

سرمایه گذار
  
   ایران
   کرمان
   کرمان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران