fa-IR
border
صادق پاسبان

صادق پاسبان

سرمایه گذار
border
دانشجویار

دانشجویار

  
   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران