border
سولماز موسوی

سولماز موسوی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   بوشهر
   بوشهر

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران