border
رضا هاشم پور کهتوئی

رضا هاشم پور کهتوئی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   کرمان
   شهر بابک
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران