border
امیر هنرمند

امیر هنرمند

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
و ز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران