fa-IR
border
مصطفی کریمیان اقبال

مصطفی کریمیان اقبال

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس با بیش از 40 مقاله چاپ شده در مجموعه سیویلیکا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران