border
حسین کاشفی امیری

حسین کاشفی امیری

موسس
   فوق لیسانس
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بصورتی جامع در وبلاگ خود بآدرس kashefihossian.blogfa.com همۀ مشخصات وتوانایی ها ی تخصصی و غیره را توضیح داده ام .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران