fa-IR
border
مهری طالب زاده

مهری طالب زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   آذربایجان شرقی
   آذرشهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران