fa-IR
border
حسنا حبیبی

حسنا حبیبی

سرمایه گذار
  
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران