fa-IR
border
امیر کاظمی نژاد

امیر کاظمی نژاد

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   حاشیه بلوارفرودگاه بین جمهوری اسلامی۲۲و۲۴ آموزشگاه صدرا

موسس مدیر و مربی آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران