border
پویا رفیعی

پویا رفیعی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران