fa-IR
border
امیر شیرزادی

امیر شیرزادی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   خوزستان
   ایذه
   روستای موزرم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران