fa-IR
border
حمید رضا رحیمی

حمید رضا رحیمی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران