fa-IR
border
سینا حسن زاده

سینا حسن زاده

متخصص
   دیپلم
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران