fa-IR
border
هستی بیکایی

هستی بیکایی

نماینده شرکت
border
شتابدهنده دیموند

شتابدهنده دیموند

   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران