fa-IR
border
افشین ماهوشی

افشین ماهوشی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

مربی و پژوهشگر در حوزه کارآفرینی .مدرس دانشگاه

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران