fa-IR
border
احمد خلیلی

احمد خلیلی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   فلسطین جنوبی-کوچه انیس- پلاک 12
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران