border
مجتبی بهنام

مجتبی بهنام

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران ولیعصر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشجوی فیزیک پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فعال در حوزه ی پزشکی و بهداشت

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران