fa-IR
border
علی خوبانی

علی خوبانی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

در هر حوزه ای که وارد شدم، ایده های پولساز با خودم داشتم و دارم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران