fa-IR
border
بهنام فرزانه

بهنام فرزانه

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران