fa-IR
border
farzad hojati

farzad hojati

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز خیابان افراسیابی

ایده هایی در زمینه بهتر شدن قوانین بااتکا به تجربه ای که در دیگر کشورها استفاده شده دارم و تخلفات را نیز گزارش کنم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران