fa-IR
border
کمال تت

کمال تت

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران