fa-IR
border
amirali amerii

amirali amerii

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   کرمان
   کرمان
   .

17 ساله از کرمان
نفر اول جشنواره خوارزمی مرحله استانی
دارای چند عنوان در منطقه (داستان نویسی)
چند سال پیش تیرانداز خیلی حرفف ای بودم دیگه ول کردم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران