fa-IR
border
داود قاراخانی

داود قاراخانی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان خ جی

داوود قاراخانی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان _ MBA گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار
مدرس دوره های آموزشی مدیریتی در انجمن علمی دانشکده کشاورزی و اداره امور فرهنگی از سال 1391 تا 1394 .
کارشناس تحقیقاتی در پژوهشکده بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1393 .
کارشناس تحقیقات و توسعه در شرکت تجهیزات آموزشی و مبلمان اداری شیدکو اصفهان سال 1394 .
کارشناس توسعه و تحقیقات بازار در گروه صنعتی افراچوب سبز ایرانیان سال 1395 .
سرپرست تحقیق و توسعه در گروه صنعتی افراچوب سبز ایرانیان سال 1396 .
سرپرست تحقیق و توسعه صادرات با حفظ سمت در گروه صنعتی افراچوب سبز ایرانیان سال 1396 .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران