fa-IR
border
ساسان قهرمانی

ساسان قهرمانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   مرکز رشد کنگاور

طراحی و تحلیل سیستمهای نرم افزاری. برنامه نویس . مسلط به مفاهیم erp . مالی و بازرگانی . سیستم های مبتنی بر پایگاه داده . و ب فرم و وبندوز. و اپلیکیشن های تحت موبایل

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران