border
علی تامی حصاری

علی تامی حصاری

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   گلستان
   گرگان

برنامه نویس زبانهای سی شارپ و html و php به و بیشتر ایده پرداز در زمینه های استارتاپی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران