fa-IR
border
مجتبی  صدیق پور

مجتبی صدیق پور

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   فارس
   شیراز
   دانشگاه صنعتی شیراز

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شیراز
فعال حوزه ی کسب و کار
ایده پرداز
تجربه ی اجرای برنامه های عملیاتی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران