fa-IR
border
بهنام شهریاری

بهنام شهریاری

سرمایه گذار
  
   ایران
   خوزستان
   ایذه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران