border
علی آبکار

علی آبکار

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   البرز
   کرج
   کرج

www.AliAbkar.com
www.instagram.com/dr.abkar
علی آبکار , دکترای مدیریت برندسازی و بازاریابی از نیویورک

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران