fa-IR
border
مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   اردبیل
   خلخال
   آموزش و پرورش خلخال

کارشناس ارشد mba


. مدرس دوره های کار افرینی . مشاوره و راه اندازی کسب و کار .طراحی

bp

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران