fa-IR
border
سعید رحمانیان

سعید رحمانیان

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   جهرم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران