border
محمدرضا پیرزاده دهقان

محمدرضا پیرزاده دهقان

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   همدان
   کبودر آهنگ
   همدان نهاوند دانشگاه فنی حرفه ای
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران