fa-IR
border
محمد سرگزی

محمد سرگزی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان
   دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 سال فعالیت در زمینه برنامه نویسی اندروید
اجرای نرم افزار داوری دیجیتال برای کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
طراحی نرم افزار شیپور
طراحی نرم افزار دیوار
کسب مقام دوم در استارتاپ ویکند گردشگری زاهدان
فعالیت در مراکز رشد و پارک علم و فناوری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران