fa-IR
border
جلال نوابی

جلال نوابی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران شرکت صها

دارای مدرک کارشناسی هوافضا
و TIC
و کمک بهیاری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران