border
علیرضا میرقاسمی

علیرضا میرقاسمی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

دانشجوی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران