fa-IR
border
Mostafa Iranmanesh

Mostafa Iranmanesh

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   خ.انقلاب.فخررازی.شهدای ژاندارمری پ.۸۰.ط.۵
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران