fa-IR
border
سیامک سررشته داری

سیامک سررشته داری

مربی
border
توسعه سیستم‌های آرمانی ایرانیان

توسعه سیستم‌های آرمانی ایرانیان

   فوق لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
   قزوین، پارک علم‌وفناوری استان قزوین، شرکت توسعه سیستم‌های آرمانی ایرانیان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران