fa-IR
border
جواد زمانی

جواد زمانی

سرمایه گذار
  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران