border
هوشنگ شریفی نمین

هوشنگ شریفی نمین

مربی
  
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
   اردبیل اداره کل کمیته امداد امام

دانشجوی سال آخر دکترای مدیریت - دکترای حرفه ای DBA

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران