border
وحید بافتم

وحید بافتم

موسس
   دیپلم
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   فرهنگیان فاز 2
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران