fa-IR
border
مجید درویش زاده

مجید درویش زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   سناباد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران