fa-IR
border
رامین خواجه خلیلی

رامین خواجه خلیلی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   شهرک صنعتی یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران