fa-IR
border
مدیر روز دات کام

مدیر روز دات کام

موسس
  
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران- پاسداران- میدان هروی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران