fa-IR
border
مهدی رضاییان

مهدی رضاییان

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشکده فنی دانشگاه تهران

فعال دانشجویی در قسمت های علمی فرهنگی دانشگاه
پذیرش در مقطع ارشد با سهمیه استعداد درخشان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران