fa-IR
border
الهام  پورمهابادیان

الهام پورمهابادیان

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - خ پاسداران

دکترای معماری- شهرسازی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران