fa-IR
border
مهرداد موحدی پارسا

مهرداد موحدی پارسا

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   اسلام شهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران