fa-IR
border
زهرا تقی زاده

زهرا تقی زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   کرمان
   شهر بابک
   دانشگاه آزاد اسلامی

من زهرا تقی زاده فارغ التحصیل از دانشگاه کلن آلمان در حوزه تجارت الکترونیکی هستم با توجه به تخصص خودم آماده هر نوع همکاری در این حوزه و پیشبرد استارت آپ هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران