fa-IR
border
محمدرضا دهقانی محمودابادی

محمدرضا دهقانی محمودابادی

سرمایه گذار
border
گروه مدرن اپ

گروه مدرن اپ

   دکتری و بالاتر
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران